Flygplansläge på iPhone stänger inte av Bluetooth på iOS 13

iOS-uppdateringar har alltid mer än vad man kan se. Det finns mindre funktioner som inte når scenen, eller ens funktionssidan, men som är ganska praktiska för dagligt bruk. En av dessa mindre förbättringar är i flygplansläget på iOS 13.

På iOS 13 inaktiverar flygplansläget alla radioapparater utom Bluetooth på din iPhone och iPad. Apple uppdaterade sin supportsida tidigare idag för att markera denna förändring i iOS 13.

Med iOS 13 och iPadOS, när du aktiverar flygplansläge, stänger det av alla radioapparater utom Bluetooth. Om du stänger av Bluetooth medan du är i flygplansläge kommer din enhet att komma ihåg nästa gång du slår på flygplansläget.

Detta påverkar bara användare som aldrig har aktiverat Bluetooth när de använder flygplansläge på sin iPhone. För om du gjorde det kommer din iPhone redan ihåg det och stänger inte av Bluetooth när du aktiverar flygplansläge.