Hur man ansluter till ett WiFi-nätverk i Windows 11

Skapa en lojal anslutning med Wi-Fi på Windows 11

Nätanvändare har den starkaste anslutningen till sina Wi-Fi-nätverk. Det är ett band som inte bara är lojalt och ärligt utan också ett förhållande som är pålitligt så länge du betalar dina räkningar. Wi-Fi brukade vara en lyx, för inte mer än ett decennium sedan. Idag är det en av de viktigaste som kommer med alla boenden, både privata och offentliga. Det är en nödvändighet, även om vi burk överleva utan det. Wireless Fidelity är det som håller oss igång i en digitaliserad värld som vår. Det är vår hörnsten, vår vän och vår partner i tider av nöd.

Alla dessa fantastiska fördelar med Wi-Fi skulle inte betyda någonting om vi inte är anslutna till det. Nya enheter och ibland kan även de senaste uppgraderingarna orsaka Wi-Fi-avbrott. Om du står inför trådlös frånkoppling på din Windows 11-enhet av någon anledning, här är ett par metoder du kan använda för att ansluta eller återansluta till vår underbara trådlösa värld.

Anslut till Wi-Fi från Aktivitetsfältet

Windows 11 har klubbat ihop knapparna Wi-Fi, ljud/högtalare och batteri till en liten genomskinlig ruta i det nedre högra hörnet av aktivitetsfältet; snabbinställningarna. Varje ikon kan förhandsgranskas separat genom att föra markören över någon av dem. Men när du klickar på en enda knapp kommer alternativen för alla knappar i rutan att dyka upp.

Klicka på den här genomskinliga rutan för att se Wi-Fi-alternativ.

I rutan med alternativ klickar du på den högervända pilspetsen som säger "Hantera Wi-Fi-anslutningar", bredvid Wi-Fi-symbolen i den övre delen av rutan.

Om Wi-Fi är avstängt, slå på det genom att klicka på växlingsfältet bredvid "Wi-Fi". Wi-Fi måste PÅ under hela processen att ansluta till en Wi-Fi-anslutning.

När Wi-Fi är påslaget kommer du att se en lista över alla tillgängliga Wi-Fi-anslutningar. Klicka på anslutningen du vill ansluta till och tryck på "Anslut".

Om du automatiskt vill ansluta till samma Wi-Fi hädanefter, markerar du rutan bredvid "Anslut automatiskt". Detta kommer omedelbart att ansluta dig till det valda Wi-Fi-nätverket när och när din enhet slås på.

Ange nätverkssäkerhetsnyckeln eller Wi-Fi-lösenordet för det valda nätverket, i rutan nedan "Ange nätverkssäkerhetsnyckeln". Klicka sedan på "Nästa".

Du är nu ansluten till det Wi-Fi-nätverk du väljer.

Om du vill koppla från något Wi-Fi-nätverk, klicka på knappen "Koppla från" som visas när du väljer ett anslutet/sparat Wi-Fi-nätverk.

Anslut till WiFi från Windows-inställningar

Klicka på "Start"-knappen i aktivitetsfältet och välj "Inställningar" från de fästa objekten.

Eller högerklicka/tryck med två fingrar på Windows-knappen och välj "Inställningar" från menyn.

Sidan "Inställningar" öppnas nu. Välj alternativet "Nätverk och Internet" till vänster på denna sida.

På sidan "Nätverk och internet" som öppnas till höger klickar du på alternativet "Wi-Fi". Det blir först på listan. Se till att du trycker Wi-Fi-växeln till "På" innan du fortsätter.

I "Wi-Fi"-inställningarna som visas härnäst väljer du alternativet "Visa tillgängliga nätverk".

Du kommer att se en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk i och runt din plats. Välj önskad anslutning, ange lösenordet eller nätverkssäkerhetsnyckeln och klicka på "Nästa".

Ett alternativ till denna metod är via ikonen "Sök". Klicka på förstoringsglasikonen, som representerar knappen "Sök" i aktivitetsfältet. Ange "Wi-Fi" i sökfältet som visas i den översta delen av rutan "Sök". Välj "Upptäck WiFi-nätverk" från det vänstra sökresultatet (under "Bästa matchning) eller klicka på "Öppna" under den stora appikonen till höger.

Detta leder dig direkt till sidan med Wi-Fi-inställningar. Fortsätt med samma procedur som nämnts tidigare genom att klicka på alternativet "Visa tillgängliga nätverk".

Din Windows 11-enhet är nu ansluten till WiFi.

Anslut till Wi-Fi från kommandotolken

Klicka på knappen "Sök" i aktivitetsfältet, ange "Kommandotolk" i sökfältet och välj sedan "Kör som administratör" under appnamnet till höger.

Klicka på "Ja" i uppmaningen och fråga om du vill att appen ska göra ändringar i ditt system.

Skriv kommandot netsh wlan show profiles och tryck sedan på Enter-tangenten för att se tillgängliga WiFi-nätverk.

Hitta det trådlösa nätverket du vill ansluta till från listan över användarprofiler och ange användarprofilnamnet för det specifika nätverket efter 'name=' i följande kommando.

netsh wlan connect name=

Du blir ansluten till det valda nätverket på ett ögonblick. En nackdel med denna metod är föranslutning. Du bör ha anslutit till det eller de trådlösa nätverken minst en gång för att det ska visas i avsnittet "Användarprofiler".

Anslut manuellt till ett dolt Wi-Fi-nätverk i Windows 11

När du ansluter till ett trådlöst nätverk finns det en möjlighet att vissa Wi-Fi-anslutningar av någon anledning kanske inte visas under "Tillgängliga nätverk". Det kan antingen vara ett dolt nätverk eller ett nätverk som för närvarande är utanför täckningsområde. I en sådan situation finns det ingen anledning att få panik, eftersom du alltid kan ansluta manuellt till WiFi-nätverket.

Klicka på växlingsmenyn för snabbinställningar till höger om aktivitetsfältet.

Klicka sedan på den högervända pilen bredvid Wi-Fi-ikonen i den övre delen av snabbinställningsrutan.

Klicka på alternativet "Fler Wi-Fi-inställningar" längst ned i "Wi-Fi-rutan som visar listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk, som skulle visas om Wi-Fi är på.

Välj "Hantera kända nätverk" i Wi-Fi-sektionen på inställningssidan för "Nätverk och internet".

En lista över alla tidigare sparade trådlösa nätverk visas. Klicka på knappen "Lägg till nätverk" på raden "Lägg till ett nytt nätverk" som är synlig i början av den här listan.

En ruta som är mycket lik den som förekommer i kontrollpanelens rutt för att manuellt lägga till ett trådlöst nätverk öppnas. Även om den är lite annorlunda i design, ber den här rutan också om samma information som den förra.

Ange nödvändig information; Nätverksnamn, säkerhetstyp och säkerhetsnyckel. Markera rutan framför "Anslut automatiskt" om du vill ansluta automatiskt till det valda WiFi-nätverket. När du är klar trycker du på "Spara".

Det nya nätverket kommer nu att visas på din lista över tillgängliga/sparade nätverk. Du kommer också att ansluta automatiskt till detta trådlösa nätverk om det inte ändras.

Anslut manuellt till ett dolt WiFi-nätverk från kontrollpanelen

Du kan också manuellt ansluta till WiFi från kontrollpanelen på din PC.

Tryck på knappen "Sök" i aktivitetsfältet och skriv "Kontrollpanelen" i sökfältet. Du kan starta kontrollpanelen antingen genom att klicka på appnamnet till vänster, under avsnittet "Bästa matchning" eller genom att klicka på alternativet "Öppna" under appikonen till höger.

Välj "Nätverk och Internet" i fönstret "Kontrollpanelen".

Klicka på "Nätverks- och delningscenter" på sidan "Nätverk och Internet" som öppnas härnäst.

Klicka på "Konfigurera en ny anslutning eller ett nytt nätverk" under avsnittet "Ändra dina nätverksinställningar" på skärmen "Nätverks- och delningscenter".

Välj "Anslut manuellt till ett trådlöst nätverk" i popup-rutan och klicka sedan på "Nästa".

Du kommer nu att bli ombedd att ange nätverksnamnet för den anslutning du vill ansluta manuellt till, tillsammans med säkerhetsnyckel eller lösenord, säkerhetstyp och krypteringstyp för nätverket, om någon.

När du har angett den begärda informationen klickar du på rutan framför "Starta den här anslutningen automatiskt" för att markera den. På så sätt kommer du automatiskt att ansluta till detta nätverk i slutet av processen. Klicka på "Nästa".

Det nya trådlösa nätverket kommer nu att läggas till i listan. Fortsätt genom att klicka på "Ändra anslutningsinställningar" i nästa popup.

En ruta för "Egenskaper för trådlöst nätverk" som innehåller den givna informationen för det nyligen tillagda trådlösa nätverket visas nu på skärmen. Eftersom detta nätverk har ställts in för att starta automatiskt kommer alternativet "Anslut automatiskt när detta nätverk är inom räckvidd" att väljas som standard även här. Klicka på "OK" för att fortsätta.

Om din Wi-Fi-knapp var avstängd klickar du på den för att slå på den igen. Du blir nu automatiskt ansluten till det manuellt tillagda trådlösa nätverket.

Hur man glömmer en trådlös nätverks-/Wi-Fi-anslutning i Windows 11

Ibland vill vi glömma saker. Medan det som händer i sinnet stannar kvar och fixar sig i sinnet, är det jämförelsevis en cakewalk att glömma en Wi-Fi-anslutning.

Processen att glömma ett trådlöst nätverk följer den inledande kursen som nämndes i föregående avsnitt. Klicka på snabbinställningarna i aktivitetsfältet och klicka sedan på > framåtpilikonen och välj alternativet "Fler Wi-Fi-inställningar" längst ned i rutan. Välj sedan alternativet "Hantera kända nätverk" på sidan Wifi-inställningar.

Nu, på sidan 'Hantera kända nätverk', navigera till den Wi-Fi-anslutning du vill radera från ditt systems minne. Klicka på knappen "Glöm" bredvid det specifika nätverket.

Du kan också glömma WiFi-nätverket direkt från listan över WiFi-anslutningar i snabbinställningarna. Högerklicka eller tryck på den trådlösa anslutningen du vill glömma och välj "Glöm" från rullgardinsmenyn.

Du är nu fri från det trådlösa nätverket! Det skulle inte dyka upp i din lista över kända nätverk eller WiFi-anslutningar längre.

Kan du inte ansluta till WiFi på Windows 11?

Det finns många anledningar till varför WiFi inte fungerar på ditt system. Det kan sluta fungera halvvägs, sluta fungera som det brukade, ge svagare signaler eller så kanske din dator inte kan ansluta till WiFi. Oavsett vad som kan vara orsaken till dålig trådlös anslutning, bör dessa felsökningsmetoder återuppliva ditt WiFi.

Först upp, anslutning. Om din WiFi-router är alldeles för långt från din dator, kanske du inte får hela utbudet av trådlös anslutning. Försök att sitta nära routern och kontrollera om din WiFi-anslutning är bättre på din dator. Om det förbättras var problemet avståndet mellan WiFi-routern eller källan och ditt system.

Nu, om det inte fungerade, kontrollera själva WiFi-routern. Stäng av WiFi-routern och koppla ur den. Sätt tillbaka routern efter några minuter. Kontrollera WiFi-anslutningen både på routern och din dator. Om det är samma, starta om routern eller till och med återställ den om det behövs. Försök sedan att ansluta din enhet till WiFi.

Fix 1: Återställ nätverket på din PC

Om allt det inte hjälpte kan du återställa WiFi-nätverksadaptern på din Windows 11-enhet också.

Först, tryck på Windows-tangenten + X och välj "Inställningar" från popup-menyn.

Från den vänstra panelen med alternativ i appen Inställningar klickar du på "Nätverk och Internet". Välj "Avancerade nätverksinställningar" i slutet av inställningssidan för "Nätverk och Internet".

På sidan "Avancerade nätverksinställningar" klickar du på alternativet "Nätverksåterställning" under "Fler inställningar".

Klicka på knappen "Återställ nu" längst till höger på alternativet "Nätverksåterställning" på sidan "Nätverksåterställning".

Klicka på "Ja" från prompten som dyker upp nästa.

Nätverksåterställningen kräver att du loggar ut från WiFi. Så alla sparade WiFi-lösenord kommer också att raderas. Ditt Windows 11-system stängs av automatiskt när du har ställt in nätverket för att återställas. Du kan också stänga av din dator manuellt.

Du kommer att märka att det inte finns något "WiFi"-alternativ i snabbinställningsrutan, och "Wifi-ikonen i aktivitetsfältet ersätts av en frånkopplad jordglobsikon. WiFi är på återställningskursen.

När du slår på systemet igen kommer WiFi-knappen att dyka upp igen i snabbinställningarna. Du måste återansluta till WiFi.

Klicka på snabbinställningarna i det nedre högra hörnet av aktivitetsfältet för att börja.

Klicka sedan på den högervända pilen bredvid WiFi-ikonen.

Välj det trådlösa nätverk du vill återansluta till och ange nätverkssäkerhetsnyckeln eller WiFi-lösenordet för det valda nätverket. Klicka på "Nästa" när du är klar.

Du är nu återansluten till WiFi. Den här metoden hjälper dock bara att fixa problem med WiFi-anslutning på Windows 11-systemet. Det skulle inte fixa andra tekniska problem som orsakar WiFi-avbrott. Nästa metoder kan hjälpa.

Fix 2: Uppdatera drivrutinen för trådlös nätverksadapter

Systemets trådlösa drivrutiner som ska uppdateras kan orsaka dålig trådlös anslutning på din Windows 11-enhet. När du har uppdaterat dessa drivrutiner kan WiFi börja fungera bra. Så här gör du.

Klicka på knappen "Sök" (förstoringsglasikonen) i aktivitetsfältet och skriv "Kontrollpanelen" i sökfältet. Öppna appen genom att klicka på appens namn i sökresultaten eller alternativet "Öppna" till höger om sökresultaten för att starta kontrollpanelen.

Välj "Hårdvara och ljud" på kontrollpanelen.

Klicka på "Enhetshanteraren" på sidan Maskinvara och ljud som öppnas, under det första alternativet på menyn; "Enhet och skrivare".

Navigera till "Nätverkskort" på sidan Enhetshanteraren och expandera det här alternativet. Dubbelklicka på det andra alternativet under "Nätverkskort", som kommer att vara namnet på din trådlösa adapter.

Välj fliken "Drivrutin" i egenskaperna för din trådlösa adapter som nu öppnas. Välj "Uppdatera drivrutin" under den här fliken.

Du kommer nu att bli ombedd att välja det sätt på vilket du vill söka efter drivrutinsuppdateringar. En automatisk sökning rekommenderas, så välj "Sök automatiskt efter drivrutiner" i meddelanderutan.

Om drivrutinsuppdateringar för din trådlösa adapter inte visas i nästa fönster, klicka på alternativet "Sök efter uppdaterade drivrutiner på Windows Update".

Du kommer att omdirigeras till inställningssidan "Windows Update". Om det finns några uppdateringar kommer de att listas här.

Klicka på knappen "Installera nu" ovanför listan över väntande installationer för att installera de väntande uppdateringarna.

När uppdateringarna är installerade startar du om enheten och kontrollerar sedan WiFi-anslutningen.

Fix 3: Kör WLAN Auto-Configuration

Om allt misslyckas kan du konfigurera ditt systems trådlösa LAN-anslutning på ett sådant sätt att det hela tiden letar efter anslutningsbara trådlösa nätverk och automatiskt ansluter dig när det finns ett tillgängligt nätverk.

Öppna applikationen "Kör" genom att söka efter "kör" i sökfältet och välj "Kör" från det vänstra sökresultatet eller alternativet "Öppna" under appnamnet till höger. Du kan också starta den här appen genom att hålla ned Windows-tangenten + R.

I 'Kör'-dialogrutan skriver du 'services.msc' i rutan 'Öppna' och trycker på 'OK'.

En lista över alla tjänster som körs på ditt system visas. Bläddra hela vägen till "W"-delen av denna alfabetiskt ordnade lista över tjänster.

Leta upp tjänsten "WLAN AutoConfig". Om tjänsten säger "Körs", så är lösningen på ditt WiFi-problem inte här. Men om det står "Disabled" eller något annat än "Running", dubbelklicka på alternativet WLAN AutoConfig för att öppna det.

Dialogrutan för WLAN AutoConfig-egenskaper öppnas direkt på fliken "Allmänt", stanna kvar på den här fliken.

Klicka på rutan bredvid "Starttyp". Välj "Automatisk" från rullgardinsmenyn och klicka sedan på "Använd".

Klicka på "Start" i samma dialogruta för att starta tjänsten och avsluta processen genom att välja "OK". Nu kommer tjänstens status att ändras till "Kör".

Notera: När WLAN AutoConfig inte körs slutar din WiFi automatiskt att fungera. Detta kommer att vara ett tecken på att kontrollera dessa inställningar.

Kontrollera WiFi-anslutningen på din enhet när WLAN AutoConfig-tjänsten körs.