Hur man gör kolumner i Word

Har du någonsin undrat hur man skriver text i spalter som tidningar eller böcker? I så fall är den här artikeln för dig. Du kan skapa kolumner i Microsoft Word och lägga till text i kolumnerna sömlöst.

Skapa kolumner i Word

För att skapa kolumner i Word, öppna ett befintligt eller ett nytt dokument i Word. Klicka på fliken "Layout" i menyfliksområdet.

Du kommer att se alternativen "Sidinställningar". Klicka på ikonen "Kolumner" för att öppna de olika alternativen.

Välj antalet kolumner du vill skapa från de tre första alternativen i rullgardinsmenyn. Du har också två alternativ längst ner, vänster och höger. Om du väljer "Vänster" blir bredden på innehållet i högerkolumnen större medan vid "Höger" blir innehållsbredden i kolumnen till vänster större. Om du vill skapa fler än tre kolumner, klicka på "Fler kolumner..."

En dialogruta "Kolumner" öppnas. Ange antalet kolumner du behöver skapa i värderutan "Antal kolumner" och klicka på "OK".

Texten i dokumentet kommer nu att transformeras enligt antalet kolumner du skapat. Om ditt dokument är nytt kan du skriva texten som kommer att justeras i kolumnerna automatiskt.

Ställa in anpassad bredd och avstånd

Det finns alternativ för att skapa kolumner enligt den bredd eller avstånd du vill ha i Word. Klicka på fliken 'Layout' → Klicka på 'Kolumner' → Välj 'Fler kolumner...'

I dialogrutan "Kolumner" som visas anger du antalet kolumner du vill skapa. Ändra sedan värdena enligt dina behov i kolumnerna "Bredd" och "Avstånd" och klicka på "OK".

Kolumnerna du skapade med anpassad bredd kommer att ha samma bredd på varje kolumn. Om du till exempel har skapat tre kolumner med en anpassad bredd på 3,8 cm, kommer de tre kolumnerna i dokumentet att ha samma bredd.

Om du behöver skapa kolumner med olika bredder, avmarkera kryssrutan "Lika kolumnbredd" i dialogrutan "Kolumn" och skriv in värdena för varje kolumn och klicka på "OK".

Göra kolumner från specifik punkt/sektion

Det kan finnas behov av att skapa kolumner i en specifik punkt/sida i ett dokument. Om du skapar ett försättsblad är det ingen nytta att skapa kolumner för hela dokumentet.

För att skapa kolumner från en specifik punkt, placera markören vid startpunkten där du behöver kolumner och klicka på fliken "Layout" i menyfliksområdet → Klicka på "Kolumner" i sektionen Utskriftsformat → välj "Fler kolumner..." → Ange antalet kolumner du vill ha i värderutan 'Antal kolumner'.

Klicka nu på rullgardinsknappen bredvid 'Använd på:' och välj 'Denna punkt framåt' om du vill skapa kolumner från en specifik punkt eller välj 'Detta avsnitt' om du vill skapa kolumner för en specifik sektion och klicka på 'OK'.

Aktivera "Visa textgränser"

Många användare föredrar textgränser eftersom det hjälper dem att särskilja och enkelt identifiera de olika textkolumnerna, vilket eliminerar risken för förvirring. Textgräns är som standard inaktiverad i Word och du kan enkelt aktivera den från "Arkivmenyn". Det kan också aktiveras både när du börjar med dokumentet eller efter att du är klar.

Välj och öppna "Arkiv"-menyn från menyfliksområdet längst upp.

Nu kommer du att se de olika inställningarna och detaljerna för det aktuella dokumentet. I listan med ikoner till vänster klickar du på "Alternativ".

Fönstret "Word Options" öppnas, välj nu fliken "Avancerat" till vänster.

På fliken "Avancerat" bläddrar du ner till "Visa dokumentinnehåll", markerar kryssrutan för "Visa textgränser" och klickar sedan på "OK" längst ned för att tillämpa ändringen.

När du har aktiverat textgränserna kommer du att märka linjer runt texten i ditt dokument som hjälper dig att identifiera de olika kolumnerna och styckebrytningarna.

Detta hjälper dig att skapa kolumner för hela dokumentet eller från en specifik punkt i Microsoft Word och anpassa dem efter dina behov.