Hur man startar om iPhone

Att starta om din iPhone är den snabbaste och mest effektiva lösningen för de flesta vanliga iPhone-problem. Det fungerar 99% av tiden.

Att starta om iPhone är liknande för alla iPhone-modeller utom iPhone X. Nedan finns en detaljerad guide om hur du startar om din iPhone.

Hur man startar om iPhone 8 och alla tidigare iPhone-modeller

  1. Tryck och håll ned strömknappen i några sekunder tills du ser skjutreglaget Power Off.
  2. Tryck och dra reglaget för att stänga av din iPhone X.
  3. När den är helt avstängd, tryck och håll in strömknappen igen tills du ser Apple-logotypen.

Hur man startar om iPhone X

  1. Tryck och håll ned sidoknappen tillsammans med någon av volymknapparna tills du ser skjutreglaget Stäng av.
  2. Tryck och dra reglaget för att stänga av din iPhone X.
  3. När den är helt avstängd, tryck och håll in sidoknappen igen tills du ser Apple-logotypen.

Det är allt. Skål!