Hur man ändrar zoomnivå för förstoringsglas i Windows 11

Justera zoomnivån på förstoringsglaset på din Windows 11-dator för att passa ditt syfte.

Förstoringsglaset är ett av många tillgänglighetsverktyg som finns i Windows 11. Förstoringsglaset låter dig zooma in på vilken del av skärmen som helst. Detta kan vara mycket användbart när du läser dokument med små teckensnitt eller när du redigerar en bild etc. Oavsett användningsfallet kan den här funktionen vara väldigt praktisk.

Om du vill använda den här funktionen till sin fulla potential så har den här guiden dig täckt. Den här guiden visar dig hur du enkelt kan starta förstoringsglaset och även hur du kan ändra dess zoomnivåer såväl som dess inkrementnivåer.

Hur man startar förstoringsglaset

Förstoringsglaset i Windows 11 kan startas genom att antingen trycka på genvägen för det eller genom att besöka menyn Inställningar.

Genvägen för att starta förstoringsglaset är Windows++. När du trycker på dessa två knappar på tangentbordet kommer förstoringsglaset att visas. Därifrån kan du öka eller minska zoomnivån genom att klicka på '+' eller '-' från överlägget.

Alternativt kan du öppna förstoringsglaset från menyn Inställningar. För att göra det, öppna menyn Inställningar genom att söka efter den i Windows-sökning.

I fönstret Inställningar, klicka på "Tillgänglighet" från den vänstra panelen och välj sedan "Förstoringsglas" från den högra panelen.

Efter det kommer du att se växeln för att aktivera eller inaktivera förstoringsglaset. När du har ställt in växeln på "På", kommer förstoringsglaset att visas.

Ändra zoomnivå för förstoringsglaset med hjälp av inställningsmenyn

Öppna först menyn Inställningar genom att söka efter den i Windows-sökning eller genom att trycka på Windows+i på tangentbordet.

I fönstret Inställningar, klicka på "Tillgänglighet" från den vänstra panelen och välj sedan "Förstoringsglas" från det högra fönstret.

När menyn förstoringsglas öppnas, kommer du att se en växel för att slå på eller stänga av förstoringsglaset. Du kommer också att se alternativet "Zoomnivå" som visar en procentandel som representerar zoommängden. Det kommer också att finnas en "+" och en "-" knapp som kan användas för att öka eller minska zoomnivån.

Under zoomnivåinställningen kommer det att finnas ett annat alternativ med en rullgardinsmeny som heter "Zoominkrement". Detta kommer att avgöra hur mycket zoomnivån kommer att öka när du klickar på '+'-knappen i zoomnivåinställningen.

Som standard är den inställd på 100 %. Det betyder att när du klickar på '+' blir zoomnivån 300 %. Du kan använda rullgardinsmenyn för att öka eller minska inkrementvärdet enligt dina preferenser.

Ändra zoomnivå för förstoringsglaset med hjälp av registerredigeraren

Registereditorn kan användas för att ändra förstoringszoomnivån. För att öppna registerredigeraren, skriv "Registerredigeraren" i startmenyn och välj programmet från sökresultaten.

När fönstret Registereditorn visas, kopiera och klistra in följande text i adressfältet och tryck på Retur.

Nu, på den högra panelen, kommer du att se två strängar märkta som "Förstoring" och "ZoomInkrement". Strängen "Förstoring" representerar zoomnivåinställningen och "ZoomInkrement"-strängen representerar inställningen för zoominkrement från menyn Inställningar.

Du kan ändra värdena för dessa två strängar för att ändra zoomnivån eller zoominkrementnivån. För att ändra värdena i någon av dessa, dubbelklicka på strängen, så kommer ett litet fönster upp.

I det lilla fönstret väljer du 'Decimal' under 'Bas' och sedan kan du ändra värdedata som kommer att ändra procentvärdet för zoomnivå eller inkrementnivå beroende på vilken sträng du väljer.

Behåll värdena liknande 50, 100, 200 eller 400, annars kan du uppleva förstoringsfel.